AR-GE Hizmetleri

  • Gömülü sistem tasarımı (embedded system design),
  • paralel algoritmalar,
  • Kablosuz sistemler,
  • m2m
  • işaret işleme,
  • otomasyon teknolojileri